Logo carte NL 2018 2

Overige verzekeringen en algemene informatie KMO

webpage  AXA Belgium - stars for life RIZIV   (ik zorg voor mijn patiënten / stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming)
webpage  AXA Belgium - Starters   (een zakenclub, nuttig of niet?)
webpage  AXA Belgium - Starters   (S-bvba, met de s van starter! )
webpage  AXA Belgium - Starters   (starter? zorg voor een optimale bescherming)
webpage  AXA Belgium - free income [NL]   (free income / gewaarborgd inkomen)
webpage  VIVIUM - VIVIUM Gewaarborgd Inkomen   (minisite)
 

Productinformatie in pdf vorm
PDF File   AXA Belgium - - Talensia [Divers/Diversen]  (IPID fiche Talensia - '.com')
PDF File   AXA Belgium - - Talensia [Divers/Diversen]  (Algemene voorwaarden Talensia - Machinebreuk)
PDF File   AXA Belgium - - Talensia [Cyber Protection FR + NL]  (IPID fiche Talensia - Cyber Protection )
PDF File   AXA Belgium - - Talensia [BA andere dan particulieren]  (IPID fiche Talensia - BA Uitbating Landbouw )
PDF File   AXA Belgium - - Talensia [BA andere dan particulieren]  (IPID fiche Talensia - BA vanwege vrijwilligers )
PDF File   AXA Belgium - - Talensia [BA andere dan particulieren]  (IPID fiche Talensia - BA Uitbating )
PDF File   AXA Belgium - - Talensia [BA andere dan particulieren]  (IPID fiche Talensia - BA Uitbating Garage)
PDF File   AXA Belgium - - Talensia [Individuelle/Individuele]  (IPID fiche – Talensia – Patroon )
PDF File   AXA Belgium - - Talensia [Brand bijzondere risico's]  (IPID fiche Talensia - Brand bijzondere risico's )
PDF File   AXA Belgium - - Talensia [Brand bijzondere risico's]  (IPID fiche Talensia - Bedrijfsschade plus speciale risico's)
PDF File   AXA Belgium - - Talensia [Brand bijzondere risico's]  (IPID fiche Talensia - Diefstal en vandalisme bijzonder risico's )
PDF File   AXA Belgium - - Talensia [Objectieve aansprakelijkheid]  (Algemene voorwaarden Talensia - Objectieve aansprakelijkheid)
PDF File   AXA Belgium - - Talensia [Transport & Marine]  (IPID Fiche Talensia - vervoerd materieel en koopwaren)
PDF File   AXA Belgium - - Talensia [Beroeps-BA (para)medische sector]  (IPID Fiche Talensia - BA Beroep (para)medische sector )
 

Advies, service en behartiging van uw belangen

Wij zijn uw persoonlijke brug met diverse verzekerings-
maatschappijen. In alle onafhankelijkheid begeleiden en adviseren wij u in het vinden van een oplossing op maat. We treden op als ùw belangenverdediger, zeker in geval van schade maar ook in alle andere gevallen die een invloed hebben op uw verzekerings-
situatie. Bekijk ons gerust als uw uniek aanspreekpunt voor het geheel van uw verzekeringen.

Specialist in ùw verzekeringen

Verzekeringen zijn een complexe materie. Zonder gedegen kennis van zaken is het haast onmogelijk om een goede verzekerings-
oplossing op maat te vinden. Als specialist terzake, kunnen we u optimaal begeleiden in de zoektocht naar oplossingen in alle domeinen, zowel in de privésfeer als in het professionele leven. ‘Maatwerk en expertise’ is de rode draad in ons werk. Wij zijn specialist in ùw verzekeringen !