Logo carte NL 2018 2

Productinformatie levensverzekeringen (zelfstandigen & KMO)

Commerciële informatie traditionele levens- en beleggingsverzekeringen
webpage  VIVIUM - VIVIUM Top-Hat Plus Plan   (minisite)
webpage  VIVIUM - VIVIUM (Sociaal) VAP(Z)   (minisite)
 

Productinformatie in pdf vorm
PDF File   AG Insurance - - PLCI INAMI - VAPZ RIZIV  (brochure RIZIV kinesitherapeut en apotheker)
PDF File   AG Insurance - - PLCI INAMI - VAPZ RIZIV  (brochure RIZIV arts en tandarts)
PDF File   AG Insurance - - PLCI INAMI - VAPZ RIZIV  (VAPZ - Bijlage sociaal luik)
PDF File   AG Insurance - - PLCI INAMI - VAPZ RIZIV  (Troeven VAPZ)
PDF File   AG Insurance - - PLCI INAMI - VAPZ RIZIV  (Brochure VAPZ)
 

Advies, service en behartiging van uw belangen

Wij zijn uw persoonlijke brug met diverse verzekerings-
maatschappijen. In alle onafhankelijkheid begeleiden en adviseren wij u in het vinden van een oplossing op maat. We treden op als ùw belangenverdediger, zeker in geval van schade maar ook in alle andere gevallen die een invloed hebben op uw verzekerings-
situatie. Bekijk ons gerust als uw uniek aanspreekpunt voor het geheel van uw verzekeringen.

Specialist in ùw verzekeringen

Verzekeringen zijn een complexe materie. Zonder gedegen kennis van zaken is het haast onmogelijk om een goede verzekerings-
oplossing op maat te vinden. Als specialist terzake, kunnen we u optimaal begeleiden in de zoektocht naar oplossingen in alle domeinen, zowel in de privésfeer als in het professionele leven. ‘Maatwerk en expertise’ is de rode draad in ons werk. Wij zijn specialist in ùw verzekeringen !